کودهای چند منظوره

کودهای چند منظوره

کودهای چندمنظوره دارای اهمیت ویژه ای در کشاورزی می باشند که مهمترین آن ها عبارتند از ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت محصولات.
معمولا این کودها دارای قابلیت هایی از جمله: افزایش کارایی کودها و سموم، افزایش سبزینگی گیاه، افزایش مقاومت نسبت به تنش های محیطی، پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، مبارزه با نماتدها و بیماری های ویروسی می باشند.
لازم به ذکر است این کودها فاقد مضرات سموم و آفت کش ها می باشد همچنین برخلاف سموم، کودهای چندمنظوره فاقد دوره کارنس می باشند.