آرشیو ماهانه: اسفند ۱۴۰۰

پاورفول ای اس

PowerFull

غنی شده با عناصر ماکرو و میکرو
تشکیل دیواره سلولی مقاوم در گیاهان
کاهش خسارات ناشی از ریزش میوه
تحریک گیاه جهت ورود به فاز زایشی
بهبود کیفیت گل و میوه
افزایش میزان قند میوه

پلی کراپ

جدول آنالیز پلی کراپ

افزایش میزان گلدهی و میوه دهی
افزایش سایز میوه
بهبود کیفیت محصولات
ایجاد میوه های یکنواخت
تشکیل دیواره سلولی مقاوم در گیاهان
کاهش خسارات ناشی از ریزش میوه

پلی روت

جدول آنالیز پلی روت

افزایش میزان جذب عناصر غذایی از طریق ریشه
ترمیم نواحی آسیب دیده ریشه
تحریک رشد مجدد ریشه
بهبود ساختار خاک
جبران خسارات ناشی از استفاده نادرست از کودها
قابلیت استفاده در تمامی مراحل رشد گیاه

بیوترادوت

Bio-Teradot

کاملا ارگانیک
جهت از بین بردن نماتدها، انواع قارچ ها و سایر آفات
استفاده هم بصورت محلول پاشی و مصرف خاکی
دارای اثر سیستمیک و تماسی
قابلیت استفاده در همه مراحل رشد گیاه
بدون دوره کارنس

گروست

grow-set

درصد بالای ماده آلی
دارای هر دو قابلیت محلول پاشی و مصرف خاکی
افزایش عملکرد گیاه
افزایش میزان گلدهی و میوه دهی
افزایش میزان فتوسنتز
افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی
بهبود جوانه زنی بذر

بورتون (کلات بور%۱۱)

boreton

رفع کمبود بور در گیاهان
بهبود کیفیت گلدهی
ایجاد میوه های یکدست
افزایش کیفیت غده و ریزوم

تمامی حقوق برای وب سایت گروه آویژه محفوظ است.