عناصر ریزمغذی یا میکرو

عناصر ریزمغذی یا میکرو

 
این دسته از کودها حاوی عناصری همچون: بور ، مس ، منگنز ، روی و آهن است. کودهای میکرو، کمبود مواد ریزمغذی خاک را جبران می کنند. این دسته از کودها ، طعم ، اندازه و رنگ میوه را بهبود می بخشند و در کل کیفیت محصول را افزایش می دهند و همچنین مقاومت گیاه را در برابر آفات و تنش های محیطی بالا میبرد .