آمیو اف ای پودری

آمیو اف ای، آهن کلات شده با ساختار EDTA  مناسب برای محلول پاشی و دارای ۱۵ درصد آهن است. مزیت عمده این نوع آهن وجود ١۰ درصد اسیدآمینه نوع L می باشد که درصد بالای این اسید آمینه در این کود باعث می شود پس از مصرف به سرعت سبزینگی گیاه باز گردد. این نوع کود قابلیت استفاده در کشت های ارگانیک را داراست.

کود کشاورزی-آویژه- میل تار