بور-کا میل

کود مایع بورکا محصولی با غلظت بالای کلسیم و بور است که به آسانی جذب گیاهان شده و در درون گیاه انتقال پیدا می‌کند .همراه بودن عناصر بور و كلسيم در مجاورت يكديگر موجب مي شود که نقل و انتقال و جذب کلسیم تسریع گردد چرا که عنصر بور محرک جذب و انتقال کلسیم در اندام های گیاهی محسوب می شود. حضور همزمان عناصر کلسیم و بور در این کود؛ علاوه بر رفع کمبود این عناصر در گیاهان، سبب جلوگیری از ریزش زودهنگام میوه، استحكام بافت گياه و ميوه، بهبود خاصیت انبارداری، افزايش كيفيت و در نهایت بازارپسندي میوه می شود.

کود کشاورزی-آویژه- میل تار