دی سالتر

محصولی برتر از شرکت میل تار ترکیه که برای اصلاح خاکهای شور و سدیمی بسیار مناسب است. نمک کلرید سدیم موجود در خاک سبب غیر قابل نفوذ شدن و فشردگی بیش از حد ساختار خاک شده و از رشد مطلوب ریشه گیاه جلوگیری می نماید. دی سالتر به دلیل داشتن درصد بالای ماده آلی و کلسیم آلی و آمینو اسید بالا باعث اصلاح خاک می شود. طی این فرآیند هر مولکول کلسیم جایگزین دو مولکول سدیم می شود و سدیم از محدوده ریشه ها دور می شود. در صورت محلولپاشی، به دلیل دارا بودن درصد بالای کلسیم آلی می تواند نیاز کلسیم گیاه را برطرف نماید.

کود کشاورزی-آویژه- میل تار
کود کشاورزی-آویژه- میل تار