مولتی میل

با توجه به قانون حداقل در کشاورزی (کمبود یا فقدان یک عنصر در صورت وجود همه ی عناصر دیگر مانع تولید یک محصول مناسب زراعی می شود) شرکت میل تار محصولی شامل همه ی عناصر ریزمغذی را روانه ی بازار کرده تا ضمن افزایش تولید، گیاه در شرایطی مناسب فصل باردهی را پشت سر بگذارد. بدیهی است که کمبود یا فقدان هر کدام از عناصر فوق می تواند ضمن کاهش عملکرد، گیاه را در برابر بیماری ها و تنش های محیطی آسیب پذیر نماید. این کود حاوی درصد مناسبی از آهن و روی و منگنز است و می تواند به تنهایی جایگزین بسیاری از کودهای موجود گردد.

کود کشاورزی-آویژه- میل تار
کود کشاورزی-آویژه- میل تار