کال میل (کلات کلسیم)

بدون شک یکی از حیاتی ترین عناصر برای گیاهان کلسیم است که نقش غیر قابل انکاری در دیواره سلولی، تثبیت ازت، کیفیت و ماندگاری میوه ها دارد. اما استفاده و کاربرد کلسیم در کشاورزی و باغبانی به دو دلیل عمده همواره با مشکلاتی مواجه بوده است: به دلیل عدم تحرک کلسیم در گیاه  و نداشتن قابلیت اختلاط با سایر کودها و سموم، متخصّصین شرکت میل تار با ارائه کال میل ضمن تولید کلسیمی کلات شده با اسیدآمینه، محصولی را روانه بازار کرده اند که با تمامی کودها و سموم قابلیت اختلاط دارد.