تاوميل (كود مرغی مايع)

کود مرغی مایع میل تار با درصد بالای ماده آلی و PH اسیدی جایگزین کود مرغی پلیت با PH قلیایــی شده است. اين كود با دارا بودن تركيباتي نظير ماده آلي، ازت ارگانيك، پتاسيم و نسبت  C/N=15يكي از بهترين كودهاي مرغي موجود در بازار بوده كه با حلاليت صد در صد در آب و درجه خلوص بالا، سبب بهبود رشد گياه و افزايش محصول مي شود. از ويژگيهاي بارز اين كود مي توان به موارد زير اشاره كرد: افزايش جذب عناصر غذايي پرمصرف از جمله نيتـــروژن و پتاسيـــم، افزايش فعاليت ميكروارگانيسم هاي مفيد خاك، عاري از آلودگي هاي زيست محيطي وهر گونه قارچ (كاملا استريل)، سازگار با محيط زيست.

کود کشاورزی-آویژه- میل تار