آرشیو برچسب های: Humat 75

هیومات ۷۵

humat 75

اصلاح کننده ساختار خاک
افزایش نفوذپذیری آب به داخل خاک
تسریع تجزیه کودهای شیمیایی و بقایای آفت کش ها
جلوگیری از هدر رفت عناصر غذایی
افزایش جذب میکرو و ماکروالمنت ها
تسریع فرایند ریشه زایی
کاهش شوری خاک
تاثیر در تولید محصولاتی با کیفیت بالا، سالم و مغذی
افزایش مقاومت گیاه در برابر سرما، گرما و سایر شرایط نامساعد

تمامی حقوق برای وب سایت گروه آویژه محفوظ است.