آرشیو برچسب های: Asanta Tarim

پاورفول ای اس

PowerFull

غنی شده با عناصر ماکرو و میکرو
تشکیل دیواره سلولی مقاوم در گیاهان
کاهش خسارات ناشی از ریزش میوه
تحریک گیاه جهت ورود به فاز زایشی
بهبود کیفیت گل و میوه
افزایش میزان قند میوه

پلی کراپ

جدول آنالیز پلی کراپ

افزایش میزان گلدهی و میوه دهی
افزایش سایز میوه
بهبود کیفیت محصولات
ایجاد میوه های یکنواخت
تشکیل دیواره سلولی مقاوم در گیاهان
کاهش خسارات ناشی از ریزش میوه

بورتون (کلات بور%۱۱)

boreton

رفع کمبود بور در گیاهان
بهبود کیفیت گلدهی
ایجاد میوه های یکدست
افزایش کیفیت غده و ریزوم

تمامی حقوق برای وب سایت گروه آویژه محفوظ است.