آهن میکروفرپلاس

آهن از عناصر کم مصرف اما بسیار ضروری برای گیاهان است که در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان همچون بهبود فرایند فتوسنتز، ساخت کلروفیل، تثبیت ازت در گیاهان و تنظیم فعالیت آنزیم ها دخالت دارد. زردی برگ ها از مهمترین علایم کمبود آهن می باشد به دلیل آهکی بودن اغلب خاک های کشور و بالا بودن PH ، کمبود آهن یکی از شایع ترین کمبود ها در کشاورزی می‌باشد . کلات EDDHA یکی از مقاوم ترین کلات ها در برابر شرایط نامساعد خاک است. کود آهن میکروفر پلاس، آهن کلات شده با EDDHA و میزان Ortho-Ortho آن ۴/۸ است. میزان اورتو_اورتوی بالای این کود می تواند تضمین کننده جذب آهن توسط ریشه بوده و نیاز گیاه به این عنصر را در پی اچ های بین ۱۰-۳ برطرف کرده و علایم کمبود را نیز رفع نماید.

کود کشاورزی-آویژه- میل تار