آرشیو برچسب های: Folvic acid

فولویک اسید و نقش سازنده آن در صنعت کشاورزی

کاربرد کود فولویک اسید در کشاورزی

استاندارد وجود مواد آلی در لایه های سطحی خاک جهت کشاورزی، باید ۲ درصد باشد اما متاسفانه در خاک های موجود در ایران این مقدار بسیار کمتر از حد استاندارد است. برای جبران این کمبود باید از کودهای حاوی مواد آلی مانند فولویک اسید استفاده گردد.

تمامی حقوق برای وب سایت گروه آویژه محفوظ است.