آرشیو دسته بندی: آویژه شیمی

نقش کربن سیاه در تولید لاستیک و نقش کلیدی VANISPERSE CB درتولید کربن سیاه

VANISPERSE CB

۸ مورد از پرکاربردترین مواد شیمیایی موجود در بازار

لیگنو سولفونات منیزیم

لیگنو سولفونات منیزیم

کاربرد لیگنو سولفونات منیزیم در صنایع مختلف

Magnesium lignosulfonate - لیگنو سولفونات منیزیم بورگارد Borregaard

صنعت تولید چرم و مراحل آماده سازی آن

تولید چرم با Wanin 734

تمامی حقوق برای وب سایت گروه آویژه محفوظ است.